بایگانی برچسب برای: Paul Mauriat

اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)