بایگانی برچسب برای: نظام نوآوری

نظام ملی نوآوری ایران و ارزیابی شاخص ها (مولفه ها و ویژگی‌ها)