بایگانی برچسب برای: صنعت خرده فروشی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فناوری نسل سوم تلفن همراه بر روی صنعت خرده فروشی (مطالعه موردی شرکت رایتل)