بررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقیدبررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقید
هانس زیمر : من موسیقیدان نیستم ، خیال پردازم (بررسی آثار شاخص)
آناهرا : ما مهندس هستیم ! اما چه کسی ما را مهندسی کرده؟ (موزیک ویدئو)
اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)
ویدئو انگیزشی: سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد
ویدئو انگیزشی: ۲۹ راه خلاقیت و خلاق ماندن افراد برای انجام کارها