گالری عکس: مجموعه عکس‌های ژوژمان عکاسی دیجیتال مجتمع فنی تهرانگالری عکس: مجموعه عکس‌های ژوژمان عکاسی دیجیتال مجتمع فنی تهران
بررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقیدبررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقید
یک اجرای متفاوت با موضوع کودک درونیک اجرای متفاوت با موضوع کودک درون
کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز
هانس زیمر : من موسیقیدان نیستم ، خیال پردازم (بررسی آثار شاخص)
موسیقی - رویاهای اقیانوسی شماره یک (چیل‌اوت پادکست)
آناهرا : ما مهندس هستیم ! اما چه کسی ما را مهندسی کرده؟ (موزیک ویدئو)
اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)
ویدئو انگیزشی: سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد
ویدئو انگیزشی: ۲۹ راه خلاقیت و خلاق ماندن افراد برای انجام کارها