تیزر تبلیغاتی شرکت ۱۰۰ پلاس (100 PLUS) تولید کننده آب معدنیتیزر تبلیغاتی شرکت ۱۰۰ پلاس (100 PLUS) تولید کننده آب معدنی
گالری عکس: مجموعه عکس‌های ژوژمان عکاسی دیجیتال مجتمع فنی تهرانگالری عکس: مجموعه عکس‌های ژوژمان عکاسی دیجیتال مجتمع فنی تهران
بررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقیدبررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقید
یک اجرای متفاوت با موضوع کودک درونیک اجرای متفاوت با موضوع کودک درون
کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز
هانس زیمر : من موسیقیدان نیستم ، خیال پردازم (بررسی آثار شاخص)
موسیقی - رویاهای اقیانوسی شماره یک (چیل‌اوت پادکست)
عنوان پایان نامه : جایگاه سازی یک برند جدید شوینده های شخصی در بازار ایرانعنوان پایان نامه : جایگاه سازی یک برند جدید شوینده های شخصی در بازار ایران
نمونه کار طراحی سررسید اختصاصی شرکت کوشاخودرو
آناهرا : ما مهندس هستیم ! اما چه کسی ما را مهندسی کرده؟ (موزیک ویدئو)
نمونه کار طراحی کاتالوگ شرکت کوشاخودرو (بروشور تبلیغاتی)نمونه کار طراحی کاتالوگ شرکت کوشاخودرو (بروشور تبلیغاتی)
اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)
ویدئو انگیزشی: سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد
عنوان پایان نامه: نقش تصویر برند ، درگیری ذهنی و دانش محصول
انتقال تکنولوژی (شرکت‌های کوچک و مستقر در پارک‌های فناوری و مراکز رشد)
نظام ملی نوآوری ایران و ارزیابی شاخص ها (مولفه ها و ویژگی‌ها)
ایران و سرمایه گذاری خارجی با رویکرد انتقال فناوری